Zamknij
naprawy instalacji wod-kan i CO, wymiana instalacji, drobne roboty remontowe
StPr/23/0034
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

- obsługa korespondencji z kontrahentami - kontakt z klientami krajowymi i zagranicznymi - współtworzenie i nadzór nad komunikacją marki, budowanie pozytywnego wizerunku firmy - przygotowanie kampanii i akcji promocyjnych - organizacja udziału w targach, wystawach i spotkaniach tematycznych
StPr/23/0028
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Montaż odieży oraz okuć kaletniczych wg wzoru
StPr/23/0029
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Obsługa maszyny oraz całego procesu technologicznego powlekania i laminowania materiałów, - Przygotowanie materiału do produkcji, - Obsługa plotera
StPr/23/0030
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Współuczestniczy w kontrolach lub pod ndzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców prowadzących działalność regolowaną w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowaniu tych środków w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą wystąpić w obrocie lub konfekcjonowaniu środków ochrony roślin. Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje prawidłowość wykonywania zabiegów ochrony roślin w produkcji rolniczej i leśnictwie, w kolejnictwie, na torowiskach, w zieleni miejskiej w celu przestrzegania zapisów ustawy o środkach ochrony roślin i wyeliminowania nieprawidłowości związanych z stosowaniem środków ochrony roślin. Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontoluje przedsiębiorców wprowadzajcych i/lub konfekcjonujących nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" oraz środki wspomagające uprawę roślin w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z obrotem i/lub konfekcjonowaniem nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin o zużyciu środków ochrony.
StPr/23/0019
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 750 PLN

Przeprowadzanie odbiorów jakościowych dostaw wyrobów, Wykonywanie badań jakości wyrobów gotowych, Raportowanie do przełożonego wyników badań, Prowadzenie dokumentaci związanej z badaniem jakości, Sumienność, dbałość, dokładność, Wykonywanie innych poleceń przełożonych.
StPr/23/0020
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Projektowanie i szycie odzieży, konstrukcje szablonów odzieżowych, stopniowanie,
StPr/23/0021
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, sprzątanie zgodnie z wymaganiami sanitarnymi, dbanie o czystość terenu należącego do szkoły
12/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 1 745 PLN

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową
StPr/23/0014
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 171,2 do 211,2 PLN

Programowanie aplikacji webowych opartych o PHP, frameworki Laravel, Codeigniter, Symphony, VueJS.
StPr/23/0010
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 6 000 PLN