Zamknij
Pomoc w zakresie opieki nad uczniami/wychowankami ośrodka, w tym obowiązki higieniczno- sanitarne, opieka podczas zajęć, przerw międzylekcyjnych, wycieczek szkolnych, pomoc w opiece nad wychowankami przebywającymi w internacie, pomoc w nauce uczniom, wychowankom, pomoc nauczycielowi i wychowawcy w czasie prowadzonych lekcji, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
StPr/22/0712
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- zapoznanienie się z dokumentacją - orzeczeniem o niesprawności ruchowej ucznia, - prowadzenie zajęć specjalistycznych zapobiegające pogłębieniu dysfunkcji występijących u ucznia, - dostosować ćwiczenia do jednostki chorobowej ucznia, - przygotować program terapeutyczny z zakresu rehabilitacji ruchowej dla ucznia.
StPr/22/0696
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 424 do 4 224 PLN

- wykonywanie prac związanych z organizacją procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, wspiera ucznia w trakcie lekcji oraz przerw zgodnie z planem lekcji, - pobudza ucznia do kreatywnego działania, - przygotowuje wskazania dla innych nauczycieli do pracy z danym uczniem, - prowadzi zszyt obserwacji ucznia.
StPr/22/0697
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 424 do 4 224 PLN

Produkcja kebabów, produkcja hamburgerów, sprzątanie, utrzymanie czystości, kasjer.
StPr/22/0675
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Produkcja kebabów, produkcja hamburgerów, sprzątanie, utrzymanie czystości, kasjer.
StPr/22/0674
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Sprzątanie obiektu, utrzymywanie porządku na terenach zewnętrznych
StPr/22/0637
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sprzątanie obiektu, utrzymywanie porządku
StPr/22/0638
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

Sprzątanie, kopanie dołów, rozbiórka pomników
StPr/22/0635
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wprowadzanie dokumentów księgowych (tj. faktur sprzedaży, faktur zakupowych, wyciągów bankowych) do programu
StPr/22/0632
data rozpoczęcia pracy od 03.09.2022
wynagrodzenie od od 2 000 PLN

Terminowe i systematyczne planowanie swojej pracy z dziećmi, prowadzenie diagnozy osiągnięć dzieci oraz wspieranie ich indywidualnego rozwoju zgodnie z ich możliwościami psycho-fizycznymi.
72/8/2022
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN