Zamknij

Magazynier

Nr oferty: StPr/22/0333Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, powiat: lubliniecki, woj: śląskie
Zakres obowiązków: wykonywanie prac załadunkowych wyładunkowch oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów, wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich waruków ich przechowywania, wykonywabie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów, obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń, wymana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG, wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie składnicy, wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych z funkcjonowaniem składnicy
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 05.05.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 900 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Uprawnienia:
  • Prawo jazdy kat. B
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magaznów oraz zanajomość zasad pracy na stanowisku roboczym, posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego II WJO, ukończony kurs obsługi wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowych, umiejętność pracy w zespole, dokłądność, rzetelność, punktualność, samodzielność. Wymagane dokumenty: życiorys (CV) z dopiskiem "Ogłoszenie nr RARS 30/Z/BO/03/22", własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu/niewyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, posiadanie poświadczenia bezpieczeniestwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub zgoda na pddanie się procedurze dopuszczenie do informacji niejawnych, mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie)
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
   Osoba do kontaktu: Katarzyna Krzywania
   Numer telefonu: 223609225
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: cv
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
   sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń socjalnych
   StPr/22/0379
   data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Pozyskiwanie ofert nieruchomości, praca w terenie, przygotowywanie umów pośrednictwa, pozyskiwanie i obsługa klientów, nadzór nad dokumentacją firmową, współpraca z zespołem.
   StPr/22/0365
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
   wynagrodzenie od od 3 800 PLN

   Diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu komputerowego, instalowanie i konfiguracja systemów komputerowych, sprzętu i oprogramowania, przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywania problemów w zakresie działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń, naprawa i konserwacja sprzętu, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu oraz oprogramowania, nadzorowanie i samodzielnie wykonywanie instalacji urządzeń.
   36/5/2022
   data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Pomoc i towarzyszenie mieszkańcowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie i ubieranie). Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego. Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia mieszkańca niesamodzielnego. Współpraca z pracownikami w celu kompleksowego działania na rzecz mieszkańca. Natychmiastowe powiadamianie pielęgniarki o ważniejszych wydarzeniach i wypadkach dotyczących mieszkańców. Udział w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych. Wykonywanie zadań Pracownika Pierwszego Kontaktu. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy. Dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy. Dbanie o dobro zakładu, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz udział w szkoleniach.
   StPr/22/0351
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Nauczanie przedmiotów zawodowych informatycznych lub teleinformatycznych.
   StPr/22/0348
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
   wynagrodzenie od od 3 079 PLN

   Praca biurowa wg zakresu czynności.
   StPr/22/0347
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Prowadzenie kursów języka angielskiego stosowanymi w szkole, m.in. metodą Teddy Eddie dla dzieci w wieku 2-7 lat Oferta również dla osób z Ukrainy
   StPr/22/0329
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
   wynagrodzenie od od 40 do 80 PLN

   wykonywanie prac załadunkowych wyładunkowch oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów, wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich waruków ich przechowywania, wykonywabie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów, obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń, wymana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG, wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie składnicy, wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych z funkcjonowaniem składnicy
   StPr/22/0333
   data rozpoczęcia pracy od 05.05.2022
   wynagrodzenie od od 3 900 PLN

   Weryfikacja, dekretacja i księgowanie dokumentów kosztowych i przychodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zasadami firmy; prowadzenie rejestrów VAT; sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT; prowadzenie rozrachunków z kontrahentami; analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych; prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych; praktyczna znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości.
   StPr/22/0316
   data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   Nawijacz trafo: nawijanie uzwojeń wytwarzanych przez firmę wyrobów.
   StPr/22/0248
   data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
   wynagrodzenie od od 3 360 PLN